Horlama Apereyi

Uyku Apereyi

Uyku apnesi uyku sırasında farengial hava yolunun periyodik olarak daralması ve  bu nedenle nefes verirken düşen akciğerdeki hava basıncına rağmen akciğer hava akımının tamamen kesilmesi veya azalması olarak tarif edilmektedir.

Üst solunum yolu kasları tonosunu kaybeder negatif hava basıncı ile dilin tabanı ileri giderek yumuşak damağın farengial duvardan uzaklaşıp hava yolunu açma işlemini gerçekleştiremez.

Uyku Apnesi düşük, orta ve şiddetli vakalar olarak sınıflandırılmaktadır.Diş hekimliğinde uygulanan apereyler düşük ve orta şiddetteki vakalarda ve cerrahi sonrası şiddetli vakalarda kullanılmaktadır. Apereyler alt çeneyi öne alarak farengs hacminin genişletilmesini sağlayan aygıtlardır. Hastadan alınacak ölçüler ve çene konumlandırma analizlerinden sonra hazırlanarak hastaya teslim edilip hastanın uyku sırasında rahat solunum yapması sağlanır.

This post is also available in: İngilizce