Diş Hekimliğinde Lazer

1960 yılında Maiman’ın ruby laseri icat etmesinden bu yana, laser tıp ve diş hekimliğinde yaygın ve her geçen gün artan bir şekilde kullanılmaktadır.

Diş hekimliği pratiğinde laser neredeyse her türlü klinik durumda; dokunun kesilmesi, hemostaz sağlanması, bakterilerin eliminasyonu sayesinde sterilizasyonun ve dezenfeksiyonun sağlanması amacıyla uygulanabilmekte, anesteziye duyulan ihtiyacı azaltmakta ve sert dokularda yapılacak olan müdahalelerde kullanılabilmektedir.

Dental tedaviler dendiği zaman hastaların aklına çoğu zaman ağrılı ve zor müdahaleler gelmektedir. Günümüzde kullanılan laserler hem sert hem yumuşak dokuya uygulanabiliyor olmakla birlikte hastaların operasyon sırasında ve sonrasındaki şikayetlerini de en aza indirmektedirler. Yara iyileşmesini hızlandırmasına ve ağrı oluşumunu azaltmasına ilave olarak ödem ve inflamasyon oluşumunu da azaltmaktadır. Ayrıca bazı laser çeşitlerinin dokular üzerinde biyostimülatif etkilerinin olduğu da bilinmektedir.

*Laserler 2 Kategoride İncelenebilirler:
-Yumuşak doku laserleri
-Sert doku laserleri

Yumuşak doku laserleri gingivoplasti, vestibüloplasti, yumuşak doku lezyonlarının çıkarılması ve aftöz lezyonların tedavisi gibi çok çeşitli cerrahi uygulamalarda kullanılabilirler. Bistüri ile kıyaslandığında laserin pek çok avantajı olduğu açıktır. Bu sebeple bazı olgularda laser cerrahisi tek tedavi seçeneği haline gelmiştir. Erbium laserler gibi hem sert hem de yumuşak dokularda kullanılabilen laserlerin çok büyük bir kullanım alanı mevcuttur. Yumuşak doku cerrahilerinin yanı sıra, periodontitis, periimplantitis, kök ucu rezeksiyonları ve osteotomilerde çok başarılı sonuçlar vermişlerdir.

Özetle, laserler her geçen gün daha iyi sonuçlar vermekte, daha az invaziv ve daha az travmatik cerrahi işlemleri mümkün kılmaktadırlar.

This post is also available in: İngilizce